Training weerbaar communiceren voor pubers
mbv het weerbaarheidsspel

Pubers hebben een belangrijke leertaak op het gebied van autonomie en het aanleren van de zogenaamde executieve functies waardoor ze hun leer en werktaken kunnen volbrengen.

Pubers zijn nog ruwe diamanten in hun communicatie. Daarop reageren leidt vaak tot conflict.
Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat pubers de gevolgen van hun gedrag nog moeilijk kunnen overzien. Dat moeten ze nog leren.

Door middel van deze training en het weerbaarheidsspel leren pubers meer over oorzaak en gevolg en krijgen ze meer gedragsopties en inzicht in hun eigen gedrag. Op een speelse wijze kunnen ze overzien en oefenen met wat er allemaal mogelijk is. Er wordt geoefend met verschillende levensgebieden (thuis, school, vrienden en werk) die belangrijk zijn voor deze leeftijdsfase.

Het spel

Dit spel kan op verschillende manieren worden gebruikt:

  • Individueel, bijvoorbeeld tijdens een coaching traject op het gebied van sociale vaardigheden of weerbaarheid
  • In groepjes met pubers vanaf 10 jaar
  • Als workshop voor ouders om hen te helpen hun tiener/puber te helpen bij het aanleren van assertief gedrag en rust in huis te krijgen

In dit spel vind je 4 smileys en 7 categorieën met 66 kaartjes
Er zijn 4 manieren om te reageren op anderen.

  • Agressief
  • Non-assertief
  • Assertief
  • Elegant je zin krijgen of elegant weerwoord geven

De categorieën vertegenwoordigen alledaagse situaties. Situaties waarbij een puber op een onhandige manier kan reageren door zich bijvoorbeeld te agressief of juist te non-assertief op te stellen.

De kaartjes bevatten vragen over deze alledaagse situaties. Situaties thuis met ouders of broers en zusjes. Op school met leerkrachten en klasgenoten. Met vrienden en onbekenden of tijdens een bijbaantje.

Hierdoor leert de puber dat je kan kiezen in conflict situaties en dat er meerdere manieren zijn om op een plezierige manier met elkaar om te gaan zonder dat je tekort komt.

Dit spel is ook interessant om als ouder van een puber te spelen!
(al dan niet samen met de puber)

In 4 bijeenkomsten van ongeveer 1,5 uur komen alle onderwerpen aan bod.
Omdat pubers (mensen in het algemeen) veel hebben aan het ‘van elkaar leren’ geef ik deze training graag in kleine groepen.
Naturlijk kan het ook als individuele training aangeboden worden.

Deze training is ook zeer geschikt om op (VO)scholen aan te bieden. Wil je hier meer informatie over neem dan contact met me op.

aangesloten bij Adiona beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten
gecertificeerd trainer Heppie!? kinderen en emoties