Tea Adema schrijft regelmatig over Kindercoaching en IKleerleren in haar blog.
Zo ook over de verschillende manieren waarop iemand kan leren.

Leren als giraf

Ieder mens is een vat vol eigen talenten.
Wat we in het dagelijks verkeer vaak vergeten is dat we beschikken over vele talenten die meestal voor ons zelf  zo vanzelfsprekend zijn dat we er geen aandacht aan schenken.
Howard Gardner ontdekte dat mensen op vele manieren intelligent zijn en vertaalde dit naar de theorie van de meervoudige intelligentie.
Juist de verschillende talenten kunnen heel veel gemak brengen bij het leren leren.
Bij de IKleerleren training is dan ook één van de eerste acties het ontdekken van je talent op het gebied van leren leren. Voor het gemak koppelen we die talenten aan dieren zodat de metafoor van de dier kinderen helpt om te onthouden waar hun talent ligt en wat de meest makkelijke manier is om te leren.
Deze blog gaat over leren als een giraf.

 

De giraf

Zoals een giraf de omgeving vanuit zijn eigen specifieke blikveld kan waarnemen en verwerken door zowel zijn nek uit te steken als diep door de knieën te gaan, zo kun jij ook leren. En zoals de giraf weet hoe hij voedsel van hoog tot laag kan benaderen en hij weet wat hij moet doen zijn doelen te bereiken, zo kun jij leren door trouw te zijn aan jezelf om te leren vanuit je eigen perspectief.
Een aantal kenmerken van de giraf herken je vast in jezelf:

 • Je houdt ervan om voldoende tijd voor jezelf te hebben
 • Je houdt ervan om alleen te zijn
 • Je vindt het fijn om in je eentje na te denken en te filosoferen over een onderwerp
 • Je bent zeker geen allemansvriend en hebt waarschijnlijk één of twee vertrouwde vrienden
 • Je weet heel goed over jezelf wat je wel en niet goed kunt
 • Je bent heel goed in staat om iets van meerdere kanten te bekijken en te analyseren
 • Na een gebeurtenis of activiteit vind je het prettig om dit nog eens voor jezelf te evalueren
 • Sommige mensen noemen je een denker
 • Je neemt niet zo maar iets van een ander aan, je wilt het eerst zelf toetsen
 • Je bent vaak degene met een uitgesproken mening en goed doordachte argumenten
 • Het bijhouden van een dagboek of logboek is voor jou een handig middel
 • Je doet het liefst één ding tegelijkertijd
 • Mediteren gaat je gemakkelijk af
 • Je wordt vaak zelfstandig en verantwoordelijk genoemd

 

Welke problemen kom je tegen als giraf?

Ieder talent heeft ook zijn keerzijde. Waar loop je tegenaan als je als talent hebt voor alles op je eigen wijze te kunnen doen:

 • Je hebt het er moeilijk mee als mensen je onder tijdsdruk zetten
 • Wanneer je gedwongen wordt om met de grote massa mee te gaan, kom je innerlijk in opstand
 • Je kunt niet goed tegen drukte en geschreeuw in groepen
 • Je houdt er niet van als iemand je voorkauwt wat je moet doen. Dat kun je zelf wel bepalen
 • Je raakt in de war als je meerdere taken tegelijkertijd moet doen

 

Hoe leer je het best als giraf

Als je talent gaat over zelfstandig nadenken, afwegen van zaken en iets van verschillende kanten kunnen bekijken, is het slim om op deze manier het leren aan te pakken.
Dit doe je zo voor de talen:

 • Leer woordjes door in gedachten er eigen betekenissen bij te bedenken
 • Maak eigen woordenlijsten in zelfbedachte schema’s
 • Zorg ervoor dat je altijd een correctieronde op de spelling toepast
 • Bedenk een eigen verhaal over het te leren onderwerp in de vreemde taal
 • Maak analyses over veel gemaakte fouten die je maakt en doe er vervolgens je voordeel mee
 • Luister in je eentje en geconcentreerd naar teksten in de vreemde taal
 • Zeg hardop woordjes in de vreemde taal, schrijf het op en reflecteer wat de beste manier voor je is

Voor de leervakken pak je het zo aan:

 • Maak oorzaak-gevolg schema’s
 • Ontwikkel een eigen schematisch aantekeningen methodiek
 • Maak steeds een onderscheid in hoofdzaken en bijzaken
 • Maak een vragenlijst over de lesstof
 • Bedenk je eigen verhaal bij de lesstof en overdenk de lesstof in een breder perspectief
 • Bedenk hoe jij zou omgaan met de onderwerpen waar je over leert en welke betekenis dit zou hebben voor jouw leven in het nu
 • Zorg ervoor dat je in een stille ruimte kunt studeren, bijvoorbeeld een schoolbibliotheek of je eigen kamer
 • Stel je zelf na ieder hoofdstuk reflectievragen over de lesstof
 • Vraag jezelf af in hoeverre situaties opnieuw kunnen gebeuren
 • Toets de lesstof aan jouw waarden en overtuigingen en beredeneer waarom je iets wel of niet zou willen geloven
 • Verzin verbindingen van onbekende lesstof met zaken die je al weet
 • Bedenk consequenties voor de toekomst in verband met de lesstof
 • Probeer te begrijpen waarom de lesstof nodig is

Voor rekenen:

 • Maak in gedachten schema’s
 • Bedek hoe formules in elkaar steken en filosofeer over hoe de getallen in verhouding tot elkaar staan
 • Ontdek de patronen van getallen en formules en noteer deze om later nog eens te bestuderen
 • Associeer waar je de reken opdracht nog meer voor kunt gebruiken
 • Doe maar één som of opdracht tegelijkertijd en overdenk wat de beste strategie is om deze opgave op te lossen
 • bedenk verschillende oplossingsstrategieën voor de opgaven en kies de beste uit om mee verder te gaan

Het kan dus heel slim zijn om te ontdekken wat je beste manier van leren is zodat je heel effectief je lesstof kan aanpassen.

Website van Kindercoachingfriesland

aangesloten bij Adiona beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten
gecertificeerd trainer Heppie!? kinderen en emoties