Tea Adema schrijft regelmatig over Kindercoaching en IKleerleren in haar blog.
Zo ook over de verschillende manieren waarop iemand kan leren.

Leren als een buizerd

Ieder mens is een vat vol eigen talenten.
Wat we in het dagelijks verkeer vaak vergeten is dat we beschikken over vele talenten die meestal voor ons zelf  zo vanzelfsprekend zijn dat we er geen aandacht aan schenken.
Howard Gardner ontdekte dat mensen op vele manieren intelligent zijn en vertaalde dit naar de theorie van de meervoudige intelligentie.
Juist de verschillende talenten kunnen heel veel gemak brengen bij het leren leren.
Bij de Ik leer leren training is dan ook één van de eerste acties het ontdekken van je talent op het gebied van leren leren. Voor het gemak koppelen we die talenten aan dieren zodat de metafoor van de dier kinderen helpt om te onthouden waar hun talent ligt en wat de meest makkelijke manier is om te leren.
Deze blog gaat over leren als een buizerd.

 

De buizerd

Een aantal kenmerken van de buizerd herken je vast in jezelf:

 • Je houdt van getallen, van rekenen, van statistieken en grafieken
 • Je vindt structuur en orde prettig in je leven
 • Logisch redeneren past helemaal bij je
 • Je kunt goed consequenties van wat jij of een ander doet afwegen
 • Je bent goed in het denken over oorzaak en gevolg
 • Met stappenplannen kun je goed overweg
 • Uit het hoofd rekenen gaat je goed af
 • Puzzels en technische ontwikkelingen vind je heel interessant
 • Strategische spelletjes zijn helemaal je ding
 • Je plant je activiteiten graag in een weekplanner of agenda
 • Je houdt van onderzoeken en wil graag weten hoe dingen werken
 • Je werkt nauwkeurig en doelgericht
 • Je durft vragen te stellen, houdt van uitkomsten voorspellen en inschattingen te maken
 • Met deze serie over leren van de dieren en de gelijkmatige opbouw ervan, kan je heel goed uit de voeten :-)

 

Welke problemen kom je tegen als buizerd

Ieder talent heeft ook zijn keerzijde. Waar loop je tegenaan als je als talent voor rekenen, logica en redeneren hebt:

 • Als er geen overzicht is van wat er gedaan moet worden, is het voor jou heel vervelend
 • Je houdt niet van vage antwoorden
 • Gevoelens en daarover praten zijn aan jouw niet zo besteed
 • Je verveelt je en kan zelfs angstig worden wanneer er geen orde en structuur om je heen is
 • Een beetje rondlummelen hoeft voor jou niet
 • Anderen vinden jou soms een nerd
 • Wat jou kan helpen bij moeilijkheden en conflicten is het in kaart brengen van verschillende mogelijkheden en stap voor stap oplossingen te bedenken na het analyseren van het probleem

 

Hoe leer je het best als buizerd

Als  je talent over rekenen, logica en redeneren gaat, is het slim om op deze manier het leren aan te pakken.
Dit doe je zo voor de talen:

 • Leer woordjes door lijsten van woorden te maken die een logische volgorde hebben, bijvoorbeeld op alfabet
 • Maak een analyse van de fouten die je geneigd bent te maken en maak dan een plan ter verbetering
 • Maak een lijst van aandachtspunten en houd je vorderingen bij
 • Leer woordjes volgens een bepaald tijdschema
 • Ontwikkel een eigen systeem van spellen van woorden
 • Zoek verbanden en logica van de betekenis van woorden in verschillende talen
 • Maak een overzicht van spellingsregels en uitzonderingen en leg dat naast je huiswerk over de betreffende taal
 • Maak bij een schrijfopdracht eerst een schematisch overzicht van aandachtspunten en een verdeling per alinea
 • Maak een lijstje van ideeën voordat je begint te schrijven
 • Gebruik een standaard formule voor je opdrachten

Voor de leervakken pak je het zo aan:

 • Begin eerst met het maken van een planning op een tijdlijn
 • Bepaal de doelen die je per dag, week of maand wilt halen
 • Onderzoek voor je daadwerkelijk gaat leren hoe je taken kunt vereenvoudigen
 • Leer door de lesstof in delen op te splitsen waarvoor je een plan van aanpak maakt, inclusief het te halen doel per deel
 • Maak schema’s of mindmaps van de inhoud van de lesstof
 • Gebruik nummers om de lesstof in te delen en voor je samenvattingen
 • Oefen voor jezelf met het vinden van oplossingen van lesstof die je nog moeilijk vindt
 • Schrijf op kaartjes de lesstof die je nog niet goed onder de knie hebt en breng een volgorde aan om dit vervolgens te leren
 • Breng ik kaart wat de verschillen een gelijkenissen zijn in de lesstof
 • Zoek verdere informatie op internet over de lesstof en plaats deze in de context van de les

Voor rekenen:

 • Maak gebruik van formules, grafieken en schema’s
 • Maak gebruik van zelfontwikkelde codes
 • Zoek de logica in sommen
 • Vind patronen in de opgaven
 • Toets je hypotheses aan de realiteit
 • Beredeneer je antwoorden en bereken je kans op succes en mislukking
 • Maak overzichten in de computer van je huiswerk
 • Daag jezelf voortdurend uit om zaken te voorspellen en te spelen met cijfers
 • Maar vooral heb plezier, want alles wat te maken heeft met rekenen is je talent

Het kan dus heel slim zijn om te ontdekken wat je beste manier van leren is zodat je heel effectief je lesstof kan aanpassen.

Website van Kindercoachingfriesland

aangesloten bij Adiona beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten
gecertificeerd trainer Heppie!? kinderen en emoties