Algemene voorwaarden IKsamensterk coaching & trainingen

Definities van de woorden ik, jij en diensten.

In dit document staat ‘ik/mijn’ voor Wietske Siffels, eigenaar van IKsamensterk coaching & trainingen. De woorden ‘jij/jouw/je’ staan voor degene een dienst af wil nemen bij IKsamensterk coaching & trainingen.

Diensten staat voor de diensten die ik aanbied zoals coaching, workshops en trainingen.

 

Offertes en prijsaanvraag.

Je bent te allen tijde vrij een kosteloze offerte of prijsaanvraag op te vragen voor mijn diensten. Een aanvraag verplicht je tot niets, dat wil zeggen dat je geen dienst hoeft af te nemen naar aanleiding van een offerte.

Een offerte wordt binnen 5 werkdagen toegestuurd, tenzij IKsamensterk coaching & trainingen gesloten is. In dat geval zal dat staan op de website en neem ik zo spoedig mogelijk contact met je op.

 

Het afnemen van een dienst.

In de definitieve overeenkomst tussen jou en mij geef je aan of je de algemene voorwaarden accepteert. Wanneer je akkoord gaat met mijn algemene voorwaarden, kan onze samenwerking of mijn dienst aan jou beginnen.

 

Aansprakelijkheid.

Ik ben niet aansprakelijk voor eventuele materiële, psychische of fysieke schade ten gevolge van onjuist opgevolgde aanwijzingen of onoplettendheid van de cliënt.

 

Specifieke voorwaarden rond coaching, workshops en trainingen. 

Overeenkomst.

Na een (telefonische) kennismaking, waarin wordt verkend of we bij elkaar passen en of de hulpvraag aansluit op mijn expertise, kunnen we tot samenwerking overgaan. Je gaat dan akkoord met de voorwaarden en de afgesproken prijs, zoals aangegeven zal worden in de definitieve overeenkomst.

 

Loop en beëindiging van het traject.

De trainingen, workshops en lezingen zijn vooraf bepaalde trajecten en hebben het beste resultaat als dit traject volledig doorlopen zal worden.

In overleg kan hier vanaf geweken worden.
Alleen bij overleg voorafgaand aan een training, zal hierbij ook rekening gehouden kunnen worden met de kosten.

Bij coaching gesprekken met kinderen en jongeren is in principe altijd een ouder aanwezig. Soms is het niet nodig dat het kind er zelf bij is. Dit zal in overleg bepaald worden. Voor wij aan het gesprek beginnen hebben beide ouders getekend voor toestemming. Dit mag eventueel digitaal.

In de enkele gevallen dat dit onmogelijk is zullen we in overleg besluiten hoe te werk te gaan.

Er zal per keer bekeken worden of er een nieuwe afspraak gemaakt wordt, of dat het doel al is behaald en het traject beëindigd kan worden. Er kan gaandeweg een nieuw doel ontstaan. Desgewenst bepalen we een vervolgtraject. De beslissing hierover ligt bij jou.

We stellen samen een haalbaar doel. We investeren allebei in de weg naar het doel. Ik zal mij hiervoor maximaal inzetten. Dat verwacht ik ook van jou.

Soms kan het zijn dat de samenwerking niet lekker loopt. Dit zal ik dat met je bespreken en daardoor kan ik besluiten het traject te stoppen. Dit kan het geval zijn wanneer je met regelmaat de door ons gemaakte afspraken niet nakomt of aantoonbaar niet meewerkt. Jij mag zonder verdere opgaaf van reden een traject beëindigen. Je betaalt alle genoten sessies en bent verder tot niks verplicht.

 

Niet verschijnen op een afspraak.

Kun je niet komen en geef je dit op tijd aan, dan is dat geen probleem. We plannen een nieuwe afspraak. Zeg je de afspraak af binnen 24 uur voorafgaand de afspraak, dan bereken ik kosten.

Je betaalt dan 50 euro of er wordt een half uur van de strippenkaart afgeschreven.

 

Betaling.

Facturering voor coaching vindt plaats na iedere afspraak. De trainingen, workshops en lezingen worden vooraf gefactureerd. Desgewenst is gespreide betaling mogelijk. Hiervoor betaal je geen extra kosten.

Je betaalt binnen de aangeduide termijn van 14 dagen. Lukt dit om welke reden dan ook niet binnen de termijn, dan neem je contact met mij op. Komt de betaling niet op tijd binnen, dan bericht ik je hierover en krijg je een nieuwe termijn. Is de betaling dan nog niet gedaan, dan geef ik je een derde herinnering en een aangepaste, verhoogde, factuur. Wordt er dan nog niet betaald, dan laat ik het verder over aan een incassobureau.

 

Auteursrecht.

Het materiaal op mijn website en op papier is door mij geschreven, vervaardigd of opgenomen en mag niet zonder toestemming worden (her)gebruikt of aangepast.

 

Privé.

Wat inhoudelijk tijdens een gesprek of training gedeeld wordt, blijft privé en wordt niet gedeeld met anderen. Dat valt onder mijn beroepsgeheim. Het kan zijn dat ik een vraag of situatie wil bespreken met een supervisor. Dit gebeurt dan op een manier waarin jouw naam en specifieke situatie onherkenbaar zijn en bij een integere supervisor.

Zie ik in jouw situatie, of van jouw kind of omgeving, een direct of zeer dreigend gevaar, dan bespreek ik dit met je en laat het in eerste instantie aan jou om verandering in te zetten. Eventueel met hulp van instanties. Gebeurt er niets dat het gevaar doet wijken, dan zou dit kunnen leiden tot het doorbreken van mijn beroepsgeheim.

 

Klachten.

Mocht er onverhoopt aanleiding zijn tot een klacht of conflict, dan vertrouw ik erop dat we hier samen uitkomen. Lukt dit niet, dan wenden we ons tot een onafhankelijke mediator en delen we de kosten die dit met zich meedraagt.

 

Deze algemene voorwaarden, alsmede de tarieven en het privacybeleid zijn terug te vinden op mijn website: www.iksamensterk.nl

 

IKsamensterk coaching & trainingen 2018

 

aangesloten bij Adiona beroepsorganisatie voor kindercoaches en kinderyogadocenten
gecertificeerd trainer Heppie!? kinderen en emoties